Lấy thông tin khách hàng truy cập website

Quảng cáo không hiệu quả?

Bạn đang đau đầu vì đổ tiền quảng cáo facebook / google mà không có khách hàng liên hệ, không ra đơn hàng?.
Khách chỉ vào xem sản phẩm dịch vụ rồi lại thoát ra

Liên hệ ngay với chúng tôi
Take a look inside

Khách hàng không để lại thông tin liên hệ?

Khách hàng thực sự quan tâm đến sản phẩm dịch vụ nhưng lại không để lại thông tin liên hệ,
Khách hàng không muốn thao tác trên các form đặt hàng rắc rối.

Liên hệ ngay với chúng tôi
Safe and reliable

Lợi ích

Anti-spam

Lấy thông tin khách hàng

Nâng cao hiệu quả marketing khi có ngay thông tin của khách hàng truy cập website

Phishing Detect

Sản phẩm / dịch vụ khách hàng quan tâm

Thống kê được những link sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng truy cập. Từ đó có thể phân loại khách hàng đang quan tâm đến sản phẩm / dịch vụ nào

Smart Scan

Có kết quả ngay lập tức

Thông tin của khách hàng được thu thập ngay lập tức khi khách hàng truy cập website.

Liên hệ với chúng tôi

Tham gia ngay ACE Crm để không bỏ sót bất cứ một khách hàng tiềm năng nào.